Bouwproces

Van het eerste schetsontwerp tot de oplevering. Hoe verloopt het bouwproces en wat komt daar allemaal bij kijken.

Meer informatie Bouwproces

Bestemmingsplan

Heeft u een wijziging van het bestemmingsplan nodig om te kunnen bouwen dan kan JAN de procedure voor u opstarten en begeleiden

Meer informatie Bestemmingsplan

Vergunningen

Als u wilt gaan (ver)bouwen dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Daarin kunnen nog andere vergunningen voorkomen, zoals een sloopvergunning.

Meer informatie Vergunningen

Onderzoeken

Voor de omgevingsvergunning die per 1 oktober 2010 van kracht is, zijn (eventueel) ook een bodemonderzoek en andere onderzoeken benodigd.

Meer informatie Onderzoeken
Vrijstaande woning in het buitengebied van Brummen
Vrijstaande woning
Plattegrond verdieping vrijstaande woning Voorthuizen
Herstructurering Almere Haven
Dakopbouw (verdieping) Sint Willibrordusstraat Amsterdam
Prijsvraag activiteitenplek Spaarndam
Galerie inrichting Aalsmeer

Informatie over Bestemmingsplannen

Een gemeente maakt een bestemmingsplan waarin ze de functie van bepaalde gronden aanwijst. In het bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de gronden en het bouwwerk dat daar op staat omschreven. De regels kunnen gaan over de hoogte van het bouwwerk en of er wel of niet een dakkapel of dakterras geplaatst mag worden. Als een plan niet voldoet aan de regels en voorschriften dan kan de gemeente bepalen of dat plan wellicht met een bestemmingswijziging wel gebouwd kan worden. In een bestemmingsplan zijn vaak regels over ontheffingen en gebruikswijzigingen opgenomen. Als men iets anders wil realiseren dan het bestemmingsplan voorschrijft dan kan een bestemmingswijziging voor worden aangevraagd.

Bestemmingswijziging en Projectbesluit

Een gemeente kan een plan dat niet voldoet aan het bestemmingsplan mogelijk maken door een projectbesluit (procedure) te starten. Hiermee wordt een bestemmingsplan voor de locatie waarvoor het plan is gemaakt gemotiveerd ”aan de kant geschoven” zodat het plan wel mogelijk wordt. In een projectbesluit moeten de belangrijkste elementen van het project worden beschreven. Bij dit projectbesluit wordt meestal een ruimtelijke onderbouwing geschreven en door de gemeente kunnen onderzoeken worden verlangd.

Ruimtelijke Onderbouwing

Een omschrijving en motivering van een bouwplan waarin duidelijk wordt wat, hoe en waar gebouwd wordt. Hierin worden ook onderzoeken verwerkt die de gemeente op de locatie van het plan vereist.

Naar boven ↑

Voor de vormgeving van al uw bouwwensen is JAN uw architect.

 

2013

amsterdam

Het woongebouw dat gesplitst gaat worden in vijf appartementen is eind van de zomer opgeleverd. De splitsing moet nog worden afgerond, maar alle rapporten en verslagen zijn gereed.

Lees verder >

2011 en 2012

amsterdam

De bouw van de opbouw op het woningcomplex in De Pijp Amsterdam is in 2011 gestart. In 2012 hebben de buren ook een opbouw geplaatst.

Lees verder >

21-09-2011

vleuten

Boerderij de Hoge Ham is afgelopen mei verkozen tot boerderij van het jaar 2011 in de provincie Utrecht. Op woensdag 21 september is de steen ingemetseld door de gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Lees verder >