Bouwproces

Van het eerste schetsontwerp tot de oplevering. Hoe verloopt het bouwproces en wat komt daar allemaal bij kijken.

Meer informatie Bouwproces

Bestemmingsplan

Heeft u een wijziging van het bestemmingsplan nodig om te kunnen bouwen dan kan JAN de procedure voor u opstarten en begeleiden

Meer informatie Bestemmingsplan

Vergunningen

Als u wilt gaan (ver)bouwen dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig. Daarin kunnen nog andere vergunningen voorkomen, zoals een sloopvergunning.

Meer informatie Vergunningen

Onderzoeken

Voor de omgevingsvergunning die per 1 oktober 2010 van kracht is, zijn (eventueel) ook een bodemonderzoek en andere onderzoeken benodigd.

Meer informatie Onderzoeken
Inrichting Nieuwbouwwoning Amstelveen
Initiatief en schetsplan Horeca Rotterdam
Initiatief Horeca Dakterras Lijnbaansgracht
Uitbreiding woning Zoetermeer
Herontwerp voor een kantoorgevel in Diemen
Galerie inrichting Aalsmeer
entree woning
Vrijstaande woning De Eiken Leidscherijn
entree woning
plattegrond verdieping
herinrichting en aanbouw woning Lage Zwaluwe
Dakopbouw en herinrichting woning in Amstelveen
Plattegrond begane grond vrijstaande woning Voorthuizen
Herinrichting centrum Almere Haven
Terras op uitbouw Govert Flinckstraat Amsterdam

Onderzoeken

Als u een omgevingsvergunning wilt voor een verbouwing dan maakt de sloopvergunning daar vaak deel van uit. Bij de sloopvergunning hoort onder andere een rapport asbestinventarisatie. Bij horecabedrijven is geluidsonderzoek nodig om aan te tonen dat de overlast voor bijvoorbeeld bewoners boven het bedrijf geminimaliseerd is. Als een woningcomplex meerdere appartementen heeft is een vluchtplan verplicht. Als u op een vrije kavel wilt gaan bouwen dan is vaak een recent bodemonderzoek nodig. Als u een pand wilt splitsen dan is een funderingsonderzoek verplicht. En zo zijn er nog veel meer onderzoeken.

Asbestinventarisatie

Als uw woning of kantoor asbest bevat dan zal bij een sloopvergunning een asbestinventarisatie-onderzoek moeten worden gevoegd. Dit moet worden gedaan door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Het rapport wordt verwerkt in het formulier sloopvergunning en de bijbehorende tekeningen.

grondonderzoek

Er kunnen verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn die onderzocht moeten worden op schadelijkheid. Maar ook voor funderingen is een goede kennis van de bodem nodig voor de juiste lengte van funderingspalen.

geluidsonderzoek

U wilt elkaar wel kunnen verstaan als u aan de eettafel zit. Om te bepalen hoeveel geluidsisolatie benodigd is kan een geluidsonderzoek daar bij helpen.

flora- en fauna onderzoek (Ecoscan)

Bij ruimtelijke ingrepen moet rekening worden gehouden met volgens de Flora- en faunawet beschermde planten- en diersoorten. Door in een vroeg stadium rekening te houden met de Flora- en faunawet en de aanwezige beschermde soorten kan vertraging van de uitvoering van een plan worden voorkomen. Aan de hand van dit onderzoek volgt een advies over welke maatregelen genomen moeten worden om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen. De noodzaak van een natuurtoets wordt door de gemeente bepaald. 

Naar boven ↑

archeologisch onderzoek

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg heeft als uitgangspunt dat archeologisch waardevolle resten in de bodem moeten worden behouden in de situatie. Om na te gaan of voorgenomen bodemverstorende activiteiten zoals graafwerkzaamheden aanwezige archeologische resten kunnen verstoren, wordt voorafgaand een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Naar boven ↑

watertoets

De watertoets is verplicht bij bestemmingsplanwijzigingen. Met deze toets wordt nagegaan of de plannen voldoende rekening houden met de opvang en afvoer van water en het effect op de omgeving.

Naar boven ↑

luchtkwaliteitonderzoek

Met de Wet Luchtkwaliteit wordt gewaarborgd dat de gezondheid van mens en dier geen schade ondervinden van de activiteiten binnen en buiten een gebouw. Er wordt gemeten of er schadelijke stoffen aanwezig zijn of kunnen worden gevormd.

Naar boven ↑

planschade

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie. De vermogens- of inkomensschade wordt bepaald door de maximale invulling van de oude planologie en de maximale invulling van de nieuwe planologie te vergelijken. Na deze vergelijking kan bepaald worden of er per saldo sprake is van een planologische verslechtering. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie bepaalt een onafhankelijke deskundige de waardevermindering of de geleden inkomensschade als gevolg van de planologische situatie. Op basis hiervan kan een planschadevergoeding worden toegewezen. (bron: wikipedia)

Naar boven ↑

Voor de vormgeving van al uw bouwwensen is JAN uw architect.

 

2013

amsterdam

Het woongebouw dat gesplitst gaat worden in vijf appartementen is eind van de zomer opgeleverd. De splitsing moet nog worden afgerond, maar alle rapporten en verslagen zijn gereed.

Lees verder >

 

 

U kunt een pdf downloaden van een selectie van woningen die JAN architectuur heeft ontworpen


- Informatiedocument woningen

 

Amsterdam

Op www .opdekaart .amsterdam .nl staat ook de indeling van de openbare en privé gronden ingetekend. Net even gedetailleerder dan een kadastrale kaart.

 

2011 en 2012

amsterdam

De bouw van de opbouw op het woningcomplex in De Pijp Amsterdam is in 2011 gestart. In 2012 hebben de buren ook een opbouw geplaatst.

Lees verder >

21-09-2011

vleuten

Boerderij de Hoge Ham is afgelopen mei verkozen tot boerderij van het jaar 2011 in de provincie Utrecht. Op woensdag 21 september is de steen ingemetseld door de gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Lees verder >

 

Amsterdam

Op www .bestemmingsplannen .amsterdam .nl staan alle geldende bestemmingsplannen van Amsterdam.

 

augustus 2011

amsterdam

De verbouwing van de twee appartementen in de Jordaan is gestart.

Lees verder >