Utiliteit - overig

herontwikkeling

verzamelgebouw - Nieuwegein

2008 Analyse van de locatie

Analyse van de locatie

Vlekkenplan nieuwbouwplan

Een van de mogelijk nieuwe situaties

Omschrijving


CFC-architecten:
i.s.m. Dik Verhaar

opdrachtgever:
De Bazuin

oppervlakte:
1500 mē bedrijfsruimten

De ingeschakelde bedrijfshuisvester AWB heeft een mogelijke lokatie voor de herhuisvesting van de Bazuin (kerkgenootschap) gevonden op deze lokatie die herontwikkeld zal worden. De lokatie ligt niet ver van de huidige lokatie van het kerkgenootschap vandaan aan de rand van een bedrijvenpark ten zuiden van Fort Juthpaas. Niet ver van de lokatie staan ook enkele woningen. Op de lokatie staat nog een gebouw van ca. 1600 m2 (waar het hoofdkantoor van Duyvis Nederland was gevestigd) met 40 parkeerplaatsen.
Het gebouw moet een grote zaal voor 500 mensen hebben, omdat er ook wel eens seminars gehouden worden en andere gemeenten uitgenodigd worden voor de dienst. De ruimte kan daardoor wel opdeelbaar zijn met bijv. schuifwanden. Daarnaast zijn nog enkele bijruimten nodig zoals vergaderruimten en ruimten voor de zondagsschool. De buitenruimte is ruim voldoende voor buitenactiviteiten.
Op de lokatie zal geen parkeerprobleem ontstaan als er een dienst is, omdat het net buiten de woonwijken ligt. De fietsroutes zijn verlicht en worden 's avonds en in het weekend ook gebruikt door leden van de verschillende sportverenigingen die in de buurt liggen.
Het kinderdagverblijf wil ook mee verhuizen naar de nieuwe lokatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de strenge eisen zoals voldoende buitenruimte voor de kinderopvang waaraan de lokatie moet voldoen. Door slimme plaatsing van de bebouwing op de lokatie is dit realiseerbaar. Naast het kinderdagverblijf zal een verwante ouderenorganisatie eventueel ook ruimte willen huren.