Buitengebied

nieuwbouw

Nieuwbouwwoning - Hall

2009 - 2011 Bodemsanering terrein

Het puinbreken en bouwrijp maken is begonnen

De noodwoning is geplaatst

De noodwoning is geplaatst

3D visualisatie vrijstaande woning

Het toekomstige woonhuis

Omschrijving


JAN architectuur:
 

opdrachtgever:
Particulier

oppervlakte:
woonhuis: 220 mē
bijgebouwen: 150 mē

De lokatie ligt in het agrarisch gebied rond Hall. Het perceel is gesplitst en op het nieuw ontstane perceel wordt een woning ontworpen. Naast het ontwerp van de woning wordt ook het erf ontworpen waarbij een boomgaard, moestuin en de tuin onderdeel uitmaken van het erf.
De woning refereert aan de boerderijen in de omgeving en sluit qua ligging aan op de bestaande woning op het andere gesplitste perceel.