Stedenbouw

Stedenbouwkundig plan

Gasfabriekterrein - Culemborg

Gasfabriekterrein Culemborg 10_03_2010

Tussen de singel van de driestad Culemborg en het stationsgebied ligt het gasfabriekterrein. Het terrein ligt ingeklemd tussen de singel en het talud van het spoor, waardoor het qua sfeer bij de bebouwing van de binnenstad hoort.
Door losse bebouwing langs de Triosingel wordt aansluiting gezocht met de overige bebouwing langs de Singel. Daarachter is een hof met groen ontworpen met daaronder een half verdiepte parkeergarage.
Langs de stationsweg zijn winkelruimtes met daarboven appartementen gesitueerd. Het voormalig badhuis wordt onderdeel van het plein voor het (evt. toekomstige) stationsgebouw.
Vanaf het plein en de Stationsweg loopt een route door het binnengebied naar de Triosingel. De doorgangen van deze route worden geaccentueerd door de bebouwing.
lees verder

Landschap

Hermangroeve - Eygelshoven

alt 10_03_2010

Omdat de provincie Limburg toch een andere functie dan woningbouw voor de groeve wil en meer het groene karakter wil behouden is de functie gewijzigd in een natuurbegraafplaats. Door het realiseren van een natuurbegraafplaats blijft het groen van de groeve overheersen en wordt een landelijke trend gevolgd. Bij groen begraven gaat men uit van de natuur en het milieu. De groeve zal in de eerste plaats een bos zijn en in de tweede plaats een begraafplaats. Op de graven komen een houten kruis, een boom of zwerfkeien die door de natuur weer worden opgenomen. Een openbare lokatie waar men ook kan wandelen en van de natuur kan genieten. Het onderhoud is daardoor nihil, omdat alleen schadelijk onkruid wordt bestreden en de hoofdpaden worden onderhouden. De rest wordt aan de natuur over gelaten.
naar boven ↑

Onderzoek

Onderzoekslab Almere Haven

alt 10_03_2010

Almere Haven is het oudste stadsdeel van Almere. De eerste bewoning van Almere Haven dateert uit november 1976. Inmiddels kent dit stadsdeel ruim 22.000 inwoners. In de algehele doorontwikkeling van Almere vervult ook Almere Haven een functie. De oudste woonwijken, zoals De Werven en De Wierden, staan aan de vooravond van een ingrijpende transformatieopgave. Sportpark De Wierden wordt heringericht als woongebied met veel groen, sport- en recreatievoorzieningen. Een verbreding van de A6 zal van invloed zijn op de Steiger (een van de grootste industriegebieden in Almere Haven) en de in- en externe bereikbaarheid van Almere Haven. En aan de oevers van het Gooimeer zal een totaal nieuwe wijk met zo’n 700 woningen, een strand en een park verschijnen. Door al deze ontwikkelingen, een veranderend consumentengedrag, voortschrijdend inzicht over het functioneren van stedelijke centra en – ten gevolge van de doorontwikkeling van het Stadshart van Almere Stad en andere stadsdeelcentra – zal ook het karakteristieke centrum van Almere Haven zich moeten doorontwikkelen en specialiseren.
lees verder

2013

amsterdam

Het woongebouw dat gesplitst gaat worden in vijf appartementen is eind van de zomer opgeleverd. De splitsing moet nog worden afgerond, maar alle rapporten en verslagen zijn gereed.

Lees verder >

 

 

U kunt een pdf downloaden van een selectie van woningen die JAN architectuur heeft ontworpen


- Informatiedocument woningen

 

Amsterdam

Op www .opdekaart .amsterdam .nl staat ook de indeling van de openbare en privé gronden ingetekend. Net even gedetailleerder dan een kadastrale kaart.

 

2011 en 2012

amsterdam

De bouw van de opbouw op het woningcomplex in De Pijp Amsterdam is in 2011 gestart. In 2012 hebben de buren ook een opbouw geplaatst.

Lees verder >

21-09-2011

vleuten

Boerderij de Hoge Ham is afgelopen mei verkozen tot boerderij van het jaar 2011 in de provincie Utrecht. Op woensdag 21 september is de steen ingemetseld door de gedeputeerde van de provincie Utrecht.

Lees verder >

 

Amsterdam

Op www .bestemmingsplannen .amsterdam .nl staan alle geldende bestemmingsplannen van Amsterdam.

 

augustus 2011

amsterdam

De verbouwing van de twee appartementen in de Jordaan is gestart.

Lees verder >